Konferencja w Vancouver

W dniach 9-12 sierpnia 2018 dr Agata Ignaciuk uczestniczyła w konferencji “Transnationalisms, Transgressions, Translations”, zorganizowanej przez międzynarodowe stowarzyszenie badan nad historią kobiet (International Federation for Research in Women’s History). Spotkanie odbyło się na uniwersytecie im. Simona Frasera w Vancouver. Dr Ignaciuk wygłosiła referat pt. “Living in an abortion paradise? Women’s contraceptive choices in state-socialist Poland (1950s-1980s)”.