Konferencja „Sexual Knowledge and Expertise in Europe’s East, before and after 1945”

Dr Agata Ignaciuk i dr hab. Agnieszka Kościańska wzięły udział w konferencji poświęconej historii (nie tylko eksperckiej) wiedzy o seksualności w Europe Środkowo-Wchodniej, współorganizowanej wspólnie z Kateřiną Liškovą, Kate Fisher, Anitą Kurimay and Hadleyem Z. Renkinem i finansowanej przez Fundusz Wyszehradzki. Dr hab. Kościańska wygłosiła wykład pt. “Orgasmic Path:” Sexologists, their patients, and transnational flows of ideas in state socialist Poland”, a dr Ignaciuk referat pt. “Marital intercourse is togetherness and parenthood”: Sexual and contraceptive expertise in Polish preparation for Catholic marriage guides in the 1970s”.

Więcej informacji o konferencji: https://sexualknowledge.fss.muni.cz/

Wykład Dr Agaty Ignaciuk podczas europejskiej szkoły wiosennej poświęconej historii nauki i jej popularyzacji

Dr Agata Ignaciuk wzięła udział jako prelegentka i dyskutantka w dziesiątej European Spring School “Handling the body, taking control: technologies of the gendered body” (23-25 maja, Mahón, Hiszpania). Dr Ignaciuk wygłosiła wykład pt. „Abortion „cultures”: politics, activism and experiences in the Cold war era”.

Więcej informacji o kursie: https://blogs.iec.cat/schct/activitats-2/escola-de-primavera/10th-european-spring-school/

Panel dyskusyjny poświęcony etyce badań społecznych

13 maja 2019 Dr Agata Ignaciuk wzięła udział w panelu dyskusyjnym pt. „Etyka badań społecznych – pomiędzy instytucjonalizacją a intuicją badacza”. Po panelu wywiązała się bardzo interesująca dyskusja na temat etyki badań oraz Komisji Etycznych. Panel dyskusyjny został zorganizowany przez łódzki oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Konferencja “Społeczeństwo a płeć…” na Uniwersytecie Łódzkim

11 i 12 października 2018 dr Agata Ignaciuk wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej “Społeczeństwo a płeć – problemy, wyzwania, perspektywy badawcze”, zorganizowanej przez Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jej referat nosił tytuł “Kultury planowania rodziny w PRL: płeć kulturowa w popularnych dyskursach medycznych o antykoncepcji i aborcji (lata 50-80 XX wieku).

Link do strony konferencji: http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Konferencja Kobiece Utopie

21 i 22 września 2018 dr Agata Ignaciuk wzięła udział w konferencji Kobiece Utopie w Działaniu, zorganizowanej przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach panelu poświęconemu zagadnieniu sprawiedliwości reprodukcyjnej, Dr Ignaciuk wygłosiła referat pt. „Sprawiedliwość reprodukcyjna w PRL? Dyskursy i doświadczenia związane z przerywaniem ciąży (1950s-1980s)”.

Konferencja w Getyndze

 14 września 2018 mgr Agata Chełstowska wygłosiła referat na konferencji w Getyndze, poświęcony różnym strategiom aktywizmu związanego z przerywaniem ciąży w Polsce. Referat oparty był na perspektywie porównawczej i materiałach zebranych w czasie badań historycznych (przez dr Ignaciuk), antropologicznych (mgr Chełstowska) i najnowszych badaniach z dziedziny socjologii (mgr Broniarczyk). Referat stanie się podstawą do publikacji naukowej.

Konferencja w Vancouver

W dniach 9-12 sierpnia 2018 dr Agata Ignaciuk uczestniczyła w konferencji “Transnationalisms, Transgressions, Translations”, zorganizowanej przez międzynarodowe stowarzyszenie badan nad historią kobiet (International Federation for Research in Women’s History). Spotkanie odbyło się na uniwersytecie im. Simona Frasera w Vancouver. Dr Ignaciuk wygłosiła referat pt. “Living in an abortion paradise? Women’s contraceptive choices in state-socialist Poland (1950s-1980s)”.

Konferencja w Glasgow

W dniach 17 – 18 lipca 2018 dr Agata Ignaciuk i Agata Chełstowska wzięły udział w konferencji naukowej na temat aktywizmu w obszarze zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego w okresie od lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku do chwili obecnej. Konferencja, łącząc wystąpienia o tematyce historycznej i współczesnej, zorganizowana została przez naukowczynie z Universytetu Strathclyde i odbyła się w Glasgow.

Mgr Agata Chełstowska wygłosiła wystąpienie „Stigmatization and destigmatization – abortion activism in Poland, 1957 – present”, dzieląc swój czas z Natalią Broniarczyk z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.