Konferencja w Getyndze

 14 września 2018 mgr Agata Chełstowska wygłosiła referat na konferencji w Getyndze, poświęcony różnym strategiom aktywizmu związanego z przerywaniem ciąży w Polsce. Referat oparty był na perspektywie porównawczej i materiałach zebranych w czasie badań historycznych (przez dr Ignaciuk), antropologicznych (mgr Chełstowska) i najnowszych badaniach z dziedziny socjologii (mgr Broniarczyk). Referat stanie się podstawą do publikacji naukowej.