Dr Agata Ignaciuk

Kierowniczka projektu

Adiunkt naukowy w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Zakład Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych

Absolwentka stosunków międzynarodowych na UŁ oraz Erasmus Mundus Master’s Degree in Women’s and Gender Studies (Uniwersytety w Granadzie i Bolonii). Doktor nauk humanistycznych (program gender studies, Uniwersytet w Granadzie), od 2010 zajmuje się badaniami porównawczymi w zakresie historii reprodukcji i antykoncepcji w Polsce i Hiszpanii w drugiej połowie XX wieku.

Jej zainteresowania badawcze obejmują: społeczną i kulturalną historię medycyny, historię reprodukcji i praw reprodukcyjnych, historię marketingu farmaceutycznego, historię kobiet i płci, historię porównawcza, historię transnarodową.

Rozszerzone bio>>