Dr hab. Agnieszka Kościańska

Partnerka naukowa projektu z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego

Agnieszka Kościańska pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Jest autorką książek Zobaczyć łosia. Historia polskiej edukacji seksualnej od pierwszej lekcji do internetu (2017), Płeć, przyjemność i przemoc (2014) oraz Potęga ciszy (2009); (współ)redaktorką prac zbiorowych, antologii tłumaczeń i numerów monograficznych czasopism poświęconych zagadnieniom płci, seksualności, religii i wykluczenia, np. Antropologia seksualności (2012). Była stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej (New School for Social Research), Marie Curie Fellowship (Uniwersytet Harvarda), Imre Kertész Kolleg Jena, Royal Society of Edinburgh ( Edinburgh College of Art), rządu duńskiego (Uniwersytet Kopenhaski). Zastępczyni redaktora naczelnego „Ludu”.

 Rozszerzone bio>>