Dr Agata Chełstowska

Asystentka naukowa projektu

Asystentka nakowa w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Zakład Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych.

Antropolożka kulturowa, socjolożka, badaczka interdyscyplinarna. Napisała rozprawę doktorską w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW na temat praktyki niepłacenia alimentów na dzieci. Interesuje się zagadnieniami płci kulturowej, pracy, opieki, miłości i ekonomii. Stypendystka Fundacji Kościuszki, odbyła wizytę badawczą w New School for Social Research w Nowym Jorku. Otrzymała Stypendium Rządu Duńskiego, dzięki któremu spędziła semestr na Uniwersytecie w Kopenhadze, gdzie wykładała „Wprowadzenie do Antropologii Krajów Postsocjalistycznych”. Autorka licznych raportów i opracowań opublikowanych przez Instytut Spraw Publicznych, jeden z wiodących polskich think-tanków. W ramach współpracy z Instytutem zajmowała się zagadnieniami związanymi z równością płci, polityką społeczną i problematyką praw pracowniczych, udziałem kobiet w wyborach oraz relacją między Kościołem katolickim i polskim państwem. Napisała pracę magisterską w IEiAK na temat aborcji w Polsce.