Etyka badań

Ważną częścią naszych badań na temat historii planowania rodziny są wywiady pogłębione z osobami urodzonymi między 1930 a 1974 rokiem. Aby sprostać wyzwaniom metodologicznym i etycznym, które wiążą się z wywiadami, zespół badawczy przyjął szereg zasad, dotyczących między innymi zachowania tajemnicy badań, ochrony danych osobowych i warunkow uzyskania pełnej i świadomej zgody każdego uczestnika i uczestniczki na udział w badaniu.

Każda osoba, która ma zamiar wziąć udział w badaniu otrzymuje:

1. kartę informacyjną, opisującą cel i metody badania naukowego

2. formularz zgody na udział w badaniu

3. formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Projekt badawczy „Kultury planowania rodziny” uzyskał pozytywną opinię Komisji Rektorskiej ds. Badań Naukowych z Udziałem Człowieka, UW (decyzja z 1 marca 2018).

Informacja dla uczestników badania – do pobrania

Opinia Komisji Etyki 1-3-18 – do pobrania