Zespół badawczy

Dr Agata Ignaciuk, kierowniczka projektu

Bio>>

Dr hab. Agnieszka Kosciańska, partnerka naukowa projektu

Bio>>

Dr Agata Chełstowska, asystentka naukowa projektu

Bio>>