O projekcie

„Kultury planowania rodziny w Polsce, 1945 – 1989” to dwuletni naukowy projekt badawczy, realizowany w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego (2017-2019).

Badałyśmy historię kulturową planowania rodziny w PRL, rozumiejąc je jako dyskurs i praktykę na pograniczu polityki populacyjnej, wiedzy eksperckiej i popularnej oraz konkretnych doświadczeń związanych z  kontrolą urodzeń.

Interessowały nas różne aspekty tego zagadnienia:

  • ewolucja państwowej polityki ludnościowej i jej interakcje z działaniami Kościoła Katolickiego
  • sposoby tworzenia i popularyzacji wiedzy eksperckiej na temat planowania rodziny
  • a także przekonania i doświadczenia osób, które w tym okresie zdobywały wiedzę na temat życia seksualnego, ról płciowych, antykoncepcji, przerywania ciąży i innych zagadnień określanych jako „planowanie rodziny”

W badaniu stosowałyśmy różne metody badawcze, odpowiadające poszczególnym aspektom problemu: badania literatury, dokumentów państwowych i kościelnych z tego okresu, a także wywiady pogłębione.

Szerzej o projekcie >>

Projekt ”Kultury planowania rodziny w Polsce w latach 1945-1989” realizowany jest w ramach grantu POLONEZ 2 Narodowego Centrum Nauki. Tytuł projektu: „Birth Control Cultures in Poland (1945-1989)”, numer grantu 2016/21/P/HS3/04080.