Konferencja w Glasgow

W dniach 17 – 18 lipca 2018 dr Agata Ignaciuk i Agata Chełstowska wzięły udział w konferencji naukowej na temat aktywizmu w obszarze zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego w okresie od lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku do chwili obecnej. Konferencja, łącząc wystąpienia o tematyce historycznej i współczesnej, zorganizowana została przez naukowczynie z Universytetu Strathclyde i odbyła się w Glasgow.

Mgr Agata Chełstowska wygłosiła wystąpienie „Stigmatization and destigmatization – abortion activism in Poland, 1957 – present”, dzieląc swój czas z Natalią Broniarczyk z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.